Hình ảnh tuyên dương khen thưởng năm hoc 2015-2016 tại Phòng GD-ĐT Đại Lộc Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam

IMG_0241

Trường tôi

Trường tôi

Lượt xem:

Đại Lộc Quê Tôi

Đại Lộc Quê Tôi

Lượt xem: