TRI ÂN THẦY CÔ

Ngày 19/11/2019 Ban HĐNGLL tổ chức Hội thi tập san và văn nghệ IMG_1062

IMG_1066

IMG_1072

IMG_1073“Tri Ân Thầy Cô Giáo”