Bài giảng e-Learning dự thi cấp tỉnh_2020-2021 (Phạm Thôi)

Tên bài giảng: Unit2.Clothing(Speak)
– Môn: Tiếng Anh 9

– Họ và tên GV: Phạm Thôi – Giới tính: Nam

– E-mail: phamthoidlqn@gmail.com – Số điện thoại: 0819639010

– Trường: THCS Lý Thường Kiệt, huyện Đại Lộc

thoi