KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Ngày 12/12/2020 đoàn đánh giá ngoài Sở giáo dục về kiểm tra tại trường kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia IMG_2004

IMG_2009

IMG_2015