HỘI NGHỊ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Ngày 25/9/2015 Trường THCS Lý Thường Kiệt đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015 – 2016.

IMG_2791Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã tổng kết, đánh giá các hoạt động trong năm học 2014 – 2015 và thông qua, thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2015 – 2016.

 Hội nghị phân tích, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác trong năm học 2015 – 2016.

Hội nghị đã thông qua hơn 20 ý kiến góp ý từ các tổ trên tinh thần chân thực, khách quan, cởi mở, thẳn thắn và được chủ trì hội nghị giải trình thỏa đáng.

Hội nghị tập trung thảo luận những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Thầy Phạm Minh Hùng tham gia tham luận nâng cao chất lượng hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi được hội nghị thống nhất cao. Các ý kiến cơ bản đều nhằm góp phần hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm học 2015 – 2016.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch năm học 2015 – 2016. Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và các đoàn thể, các tổ trưởng tổ chuyên môn  đã ký kết giao ước thi đua với sự chứng kiến của hội nghị.