Bài giảng e-Learning dự thi cấp tỉnh_2020-2021 (Đinh Văn Ánh)

Tên bài giảng: Men đen và di truyền học
– Môn: Sinh học 9

– Họ và tên GV: Đinh Văn Ánh – Giới tính: Nam

– E-mail: anhdinhvanltk@gmail.com – Số điện thoại: 0819639152

– Trường: THCS Lý Thường Kiệt, huyện Đại Lộc

anh