Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Hướng dẫn số 640/SGDĐT-VP 01-8-2014 Về việc thực hiện dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tải về
2 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND 26-4-2014 Về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tải về
3 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
4 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
5 Thông tư số17/2012/TT-BGDĐT 16-5-2012 Thông tư Ban hành về dạy thêm, học thêm của Bộ GD-ĐT Tải về
6 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT 12-12-2011 Thong-tu-ban-hanh-quy-che-xep-loai-hocj-sinh-thcs Tải về
7 Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ducj-12-2015 Hướng dẫn thi đua khen thưởng ngành giáo dục Tải về
8 Quyết định 49/QĐ/2015/UBND Quyeets-12-2014 Quyết định ban hành quy chế công tác TĐ-KT Tải về