Lễ Kết nghĩa giữa trường TH-THCS Tà Pơơ huyện Nam Giang và Trường THCS Lý Thường Kiệt huyện Đại Lộc