LỄ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018

IMG_3643
Liên đoàn lao động huyện Đại Lộc trân trọng tổ chức lễ “Phát động thi đua năm học 2017-2018”
IMG_3645
Hiệu trưởng cùng với Chủ tịch Công đoàn cơ sở đăng ký thi đua