HỘI NGHỊ CÁN BỘ-VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

IMG_3662
Đồng chí Lê Sanh Chủ tịch Công đoàn trường tập hợp ý kiến trình bày Hội Nghị
IMG_3664
Bà Tưởng Thị Thân hiệu trưởng nhà trường thông qua Tổng kết năm học 2016-2017 và Phương hướng năm học 2017-2018