LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

IMG20180205072514
Lễ sơ kết học kỳ I và tặng quà cho học sinh nghèo nhân dịp Xuân mậu TuấtIMG20180205075733

IMG20180205074345