TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH VƯỢT KHÓ NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG

IMG_3632
Công đoàn trường tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó nhân ngày khai giảng
IMG_3631
Hội Khuyến học trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn